joomla

Освітні програми що реалізуються в закладі

Рейтинг користувача:  / 0

 Освітній процес з дошкільниками будується за Базовим компонентом дошкільної освіти,  освітньою програмою "Впевнений старт" (старший дошкільний вік) та освітньою програмою "Дитина" для дітей від 2 до 7 років "Дитина", яка вміщує в себе такі освітні компоненти :
- Мовлення дитини
- Дитина в соціумі
- Гра дитини
- Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
- Дитина у природному довкіллі
- Дитина у світі культури

 

 

 

 

Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білосканенко [та ін.]; наук. ред.: Г.В. Бєлєнька, М. А. Машовець; Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка.  – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка,  2016.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / [Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. : Українська академія дитин- ства, 2017. – 80 с.

 

 

 

 

  

Посібники, методичні рекомендації, хрестоматійні збі­рки навчальні посібники, хрестоматійні збірки рекомендовані Міністерством освіти і на­уки України рекомендованих для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 н.р.