joomla

Правила прийому

Рейтинг користувача:  / 0

 

 

Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша дитина здійснювала навчання, виховання та розвиток в нашому закладі дошкільної освіти, Вам необхідно зареєструватися на сайті електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади. 

Коли Ви обрали заклад для Вашої дитини, Вам необхідно пройти on-line-реєстрацію, заповнивши реєстраційну форму. 

Наявність електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади є обов'язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

При успішній реєстрації заявці встановлюється статус «Зареєстровано в черзі», дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

     
Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви звернутися до відповідальної особи в дошкільному навчальному закладі з оригіналами документів та ксерокопією (свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заяви скан-копії вищевказаних документів. Якщо заповнена Вами форма заяви за змістом не буде відповідати оригіналам документів, Вашу заяву буде анульовано. Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена оригіналами документів, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді.
 радуга
Зарахування дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється:
 • згідно зі ст. 53 Конституції України – кожен має право на освіту;
 • згідно зі ст. 34 Закону України “Про освіту” – прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків;
 • згідно зі ст. 14 Закону України “Про дошкільну освіту” – комплектування груп дошкільного навчального закладу;
 • згідно зі ст. 36 Закону України “Про дошкільну освіту” – батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад;

 • згідно з п.6, 7, 8, 9, 10 “Положення про дошкільний навчальний заклад”;
 • згідно зі Статутом дошкільного навчального закладу №9 "Оленка".

Освіта в Україні визнана пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства. Саме тому одним із основних принципів освіти у нашій державі є доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою (ст. 6 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ). 
     
Водночас нормами законодавства встановлено низку пільг для різних категорій населення щодо реалізації права на отримання дошкільної освіти. Так, у першочерговому порядку надаються місця у дошкільних навчальних закладах для дітей: 

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником на підставі:

 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення дитини;
 • заяви – згоди на обробку персональних даних;
 • документів на встановлення батьківської оплати за харчування (пакет документів, які підтверджують право на пільги при оплаті за харчування (чорнобильці, багатодітні, малозабезпечені тощо).

Формування новостворених груп проводиться наприкінці поточного навчального року.       

Діти зараховуються до ДНЗ з 2 – х річного віку (станом на 01 вересня поточного року).

 • у разі її хвороби;
 • карантину;
 • санаторного лікування;
 • на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
 • у літній оздоровчий період.

Дитина, що не відвідує сад більше трьох днів, повинна мати довідку від лікаря. При поверненні після більш тривалої відсутності надається довідка про стан здоров'я й контактах за останні 21 день та довідка результату аналізу  на яйцеглист. Необхідно заздалегідь повідомляти про день виходу після тривалої відсутності.

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • у разі несплати  батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 місяців;
 • у разі невідвідування дитиною дошкільного закладу без поважних причин.