joomla

Виховуємо патріота – ознайомлення дітей з народними традиціями

Рейтинг користувача:  / 0

Виховуємо патріота – ознайомлення дітей з народними традиціями

Народ із покоління в покоління передає свій соціальний досвід, своє духовне багатство, свої історичні надбання, створюючи тим самим свою, тільки йому притаманну, культуру, Народ — це перший історик, перший письменник, перший поет, перший вихователь, перший педагог. Образно про народну мудрість написав відомий український поет М. Рильський:

Немає мудріших, ніж, народ, учителів,

У нього кожне слово — це перлина.

Це праця, це натхнення, це людина.

Кожна нація, кожен народ, кожна соціальна етнічна група має свої звичаї, свої традиції, що вироблялися впродовж багатьох століть, освячені віками і становлять національну культуру. Національна культура (як матеріальна, так і духовна) складається з цінностей, витворених як минулим, так і сучасними поколіннями.

Традиції (від лат. — передача) — це досвід, звичаї, вироби, погляди, смаки, напрями поведінки, що склалися історично й передаються від покоління до покоління, у традиціях поєднується минуле, сучасне та майбутнє.

Звичаї — це загальноприйнятий порядок, правила, дії, які здавна існували у громадському житті, побуті, діяльності певного народ, суспільної групи, колективу. Це те, що стало звичним, засвоєним, загальновживаним, насущним.

Педагогічне значення народних традицій полягає в тому, що вони є результатом виховних зусиль протягом багатьох поколінь і виступають завжди незрівняним важливим засобом виховання. Через систему традицій та звичаїв український народ витворює себе, свою духовну, народну культуру, свій характер, національну психологію та самосвідомість у своїх дітей.

Дошкільний заклад повинен виховувати майбутніх громадян України на основі культурно-історичного досвіду нашого народу, його багатовікової мудрості та духовності. Ефективним засобом цієї роботи виступають національні традиції, які мають потужні виховні можливості.

Ця робота здійснюється педагогами в різних напрямках: на заняттях, гуртках,  під час проведення різноманітних виховних заходів (свята, розваги).

Беручи активну участь у підготовці та відзначенні свят, звичаїв і обрядів народного календаря, дошкільники проймаються глибокими патріотичними почуттями, життєстверджуючим оптимізмом, почуттям господаря рідної землі. При цьому вони успішно оволодівають трудовими уміннями і навичками, народною мораллю, естетикою, побутовою культурою, нормами поведінки.

Народні ігри для дошкільників

Рейтинг користувача:  / 0

Народні ігри створені народом так само, як казки, приказки, загадки, вони передаються з покоління в покоління. В їх змісті відбито національну психологію кожного народу: «У всіх народів існує чималий запас ігор, котрі якоюсь мірою відбивають побут народу».

Класифікація народних ігор

Народні ігри можна класифікувати за такими групами:

— дидактичні,

— рухливі з обмеженим мовленнєвим текстом,

— рухливі хороводні ігри,

— ігри мовленнєвої спрямованості,

— обрядові та звичаєві ігри;

— ігри історичної спрямованості;

— ігри з відображенням трудових процесів та побуту народу.

 Дидактичні ігри — це ігри розумової спрямованості, які потребують використання раніше набутих знань, кмітливості, активної мислительної діяльності. Народні дидактичні ігри вчать дитину ненав’язливо, легко, захоплюють змістом гак, що вона навіть не помічає того навчання. У скарбниці народної дидактики є дидактичні ігри для будь-якого віку. Наприклад, для найменших: «Кую-кую чобіток», «Гу-ту-ту, варю кашу круту», «Сорока — ворона»; для старших: «Чорне та біле», «Фарби», «Краска», «Дід Макар», «Фанти», «Бірка», «Кури» та ін.

Значну групу становлять народні рухливі ігри з обмеженим мовленнєвим текстом. У них текст подається як лічилка, примовка, перегукування. Це ігри «Панас», «їду, їду», «Звідки ти?», «Жмурки», «Горю-дуб», «Котилася бочка…», «На чім стоїш?», «Іваночку, покинь схованочку», «Зайчик і Бурчик», «Бочечка», «Квочка», «Ірву, ірву горішечки» та ін.

Рухливі хороводні ігри супроводжуються пісенним текстом. На першому плані — слова, рухи — нескладні (ходіння в колі), по закінченні слів, співу можливий біг. Серед таких ігор найвідоміші: «Огірочки», «Галя по садочку ходила», «Подоляночка», «Перепілочка», «Ой ягіл, ягілочка», «Іде, іде дід» та ін.

Обрядові та звичаєві ігри передають характерні події з життя українського народу: початок жнив, косовицю, великодні та купальські ігри, калиту, веснянки.

Ігри історичної та соціальної спрямованості відбивають характер тієї епохи, коли вони складались. У їх змісті трапляються архаїзми, як для нас, гравцями виступають «пан», «король», «цар», «царівна». Це ігри: «Король», «У короля», «Воротарчик», «Пускайте нас», «Нема пана дома», «У відьми», «Дзвін», «Прослужив я в пана рік», «Кружок» тощо.

Ігри побутової спрямованості відображають у своєму змісті буденне життя людей («Жили у бабусі…», «Ой сусіди, сусідоньки», «Здрастуй, сусіде», «Куй-куй, ковалі…», «Як було у баби…»). Чимало серед них ігор з сюжетами про сімейне життя: «Батько», «Батько й діти», «Горщечки», «Гладущики», «Сімейка» тощо.

Специфіка народних ігор

Народні ігри як фольклорний жанр мають специфічні особливості. Це ігри гуртові, вони об’єднують від 10-ти до 20-ти і більше дітей, їх структурна особливість дозволяє об’єднати всіх бажаючих грати.

Народні ігри можуть проводитись у будь-якій обстановці: у помешканні й на галявині, на подвір’ї і біля ставу, на луках і на річці

Народні ігри багатоваріантні. Одна й та сама гра у різних регіонах України має не однакові приспіви, повтори. Це легко простежити на таких іграх, як: «А ми просо сіяли», «Мак», «Калина».

Характерною особливістю народних ігор є навчальний зміст, який подається в ігровій формі.

Народні ігри образні, в кожній з них відбивається якась подія або випадок, близький за своїм змістом дитині. Не можна переоцінити значення народних ігор у розвитку мови дітей, у збагаченні їхнього словника образними словами.

Розвиваємо соціальність дошкільника

Рейтинг користувача:  / 0

З перших днів свого існування людина оточена іншими людьми.

 З самого початку свого життя вона включена в соціальну взаємодію.

 В процесі своєї взаємодії з іншими людьми людина отримує певний досвід, який, будучи нею засвоєний, стає невід’ємною частиною її особистості. Людина, як особистість розвивається і вдосконалюється під впливом інших людей, пристосовується до виконання в суспільстві конкретних обов’язків, несе за свою поведінку, дії і вчинки певну відповідальність Цей процес отримав назву соціалізації.

 Соціалізація — (від лат. соцалія — загальний, суспільний) — процес і результат засвоєння та активного відтворення людиною соціального досвіду в спілкуванні і діяльності.

Здійснюється соціалізація:

Детальніше: Розвиваємо соціальність дошкільника

Привчаємо дитину працювати в природі

Рейтинг користувача:  / 0

У дітей завжди є бажання брати участь у роботі дорослих, а інтерес, який вони виявляють до праці на природі, надзвичайно великий. Потрібно вчасно помітити ці нахили, підтримати їх та допомогти малятам виконати посильне завдання, пов’язане з працею.

Різні батьки — різне ставлення

Батьки по-різному ставляться до трудового виховання дітей. Більшість батьків розуміє важливість цієї роботи й привчає дітей працювати змалечку, знаходить для них у своїй сім’ї багато цікавих і посильних занять. У таких сім’ях діти охоче виконують трудові доручення, з повагою ставляться до праці батьків, сусідів і навіть незнайомих людей. Але є й такі сім’ї, де батьки вбачають радість дитинства лише в іграх та розвагах і намагаються всіляко відгородити дитину від праці, оберігають і опікають її від найменших трудових зусиль і зовсім не привчають виконувати навіть найпростіші обов’язки щодо самообслуговування. Є й молоді батьки, які просто не знають, як привчати дітей до праці. Тож піклування про трудове виховання дитини у сім’ї повинно бути одним з головних завдань батьків, бо це є основою розвитку гармонійної особистості.

Детальніше: Привчаємо дитину працювати в природі

ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.

Рейтинг користувача:  / 0

ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.

(Ажгіхіна О.Ю. вихователь-методист м.Костянтинівка ДНЗ №9 «Оленка»)

     Упродовж останніх років у всьому світі спостерігається посилена увага до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як основи професійного розвитку в умовах євроінтеграції, активно досліджуються процеси їх інтеграції в загальний соціум, створюються відповідні умови для їх участі у навчально-виховному процесі і житті.

         Реалії сьогодення такі, що кожен вихователь  повинен  вміти  використовувати         комп’ютерні  технології  у  власній  діяльності,  а  також  у  роботі  з  дітьми,  колегами  та  батьками.  Використання  вихователем  на  заняттях   знань   із   ІКТ   дозволяє   ефективно   й   доступно   підкреслити   новизну  навчального  матеріалу,   навести   приклади   практичного  застосування  знань  з  конкретного     заняття,    здійснити    впровадження      проблемного      й   евристичного  навчання, продемонструвати складні природні процеси тощо.

Детальніше: ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВИ...

Структура інтерактивного заняття (за К.Л.Крутій)

Рейтинг користувача:  / 1

Заняття як педагогічна система зберігає всі основні компоненти з відповідним рівнем ієрархії, провідним з яких є мета. Досягнення мети забезпечується рішенням комплексу завдань певної спрямованості з відповідним змістом, що дозволяє одержати прогнозований результат. Під метою заняття з навчання мови, розвитку мовлення і мовленнєвого спілкування ми розуміємо насамперед якісні зміни в мовленні дитини.  

 

Детальніше: Структура інтерактивного заняття (за К.Л.Крутій)

Вплив інформаційного простору на формування особистістості дитини

Рейтинг користувача:  / 0

  Вплив інформаційного простору на формування особистістості дитини

Що ж таке особистість дитини? І яких заходів треба вжити для правильного  формування особистості дитини?

Здавна відомо, що основні особистості риси характеру людини формуються протягом перших п’яти років життя. В  педагогічних роздумах «Здоров’я і щастя дитини» Микола Амосов,  наводить один із способів визначення рівня моральної  вихованості та свідомості малюка, за визнанням типу авторитету:

Детальніше:    Вплив інформаційного простору на формування особистістості дитини

Організації діяльності інклюзивних груп в ДНЗ

Рейтинг користувача:  / 0
 

Лист щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах 

 МІ

№ 1/9-487 від 12 жовтня 2015 рокуНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Департаменти (управління) освіти і науки молоді та спорту) обласних, Київської міської державних адміністрацій

Щодо організації діяльності
інклюзивних груп у дошкільних
навчальних закладах

Міністерство освіти і науки надсилає інструктивно-методичні  рекомендації  щодо організації  діяльності  інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах.

Просимо довести зазначену інформацію до відома працівників обласних, районних (міських) управлінь (відділів) освіти і науки, керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Заступник Міністра – керівник апарату       Олег Дерев’янко

Детальніше: Організації діяльності інклюзивних груп в ДНЗ

Батькам про інклюзивну освіту

Рейтинг користувача:  / 1

Шановні батьки!

Важлива інформація!

З 1999 року в Україні функціонує  Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» - всеукраїнська  благодійна організація, заснована Міжнародним фондом «Відродження» (Київ, Україна) та Міжнародним центром розвитку дитини (Вашингтон,США). 

Метою діяльності фонду є залучення дітей з особливими потребами та дітей національних меншин до загальноосвітніх закладів.

Детальніше: Батькам про інклюзивну освіту

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Рейтинг користувача:  / 1

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу


Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу.

Так, згідно ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004 р. № 5-рп/2004 доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Детальніше: Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Форма входу

Пошук по сайту

Зараз на сайті

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувачів

866223
Сьогодні
Вчора
За тижд.
Мин. тижд.
За місяць
Мин. місяць
Всі
9
320
916
862314
10006
18075
866223

Ваш IP: 54.196.13.210
Час: 2018-09-25 02:14:38
Счетчик joomla