joomla

Малятам та батькам про права дитини

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Учасниками освітнього процесу є вихованці, їх батьки (законні представники), педагогічні працівники закладу.

Вихованці в Установі мають право на:
a) умови виховання, що гарантують охорону і зміцнення здоров’я;
б) одержання додаткових (в тому числі платних) освітніх послуг;
в) захист від застосування методів фізичного і психічного насильства;
г) різні форми заохочень;
д) захист своїх прав і законних інтересів;
е) повагу людської гідності, свободу совісті та інформації, вільне вираження своїх поглядів і переконань;
ж) задоволення потреби в емоційно-особистісному спілкуванні;
з) розвиток творчих здібностей та інтересів;
к) надання обладнання, ігор, іграшок, навчальних посібників;
л) інші права, передбачені законодавством України.
Вихованці можуть бути відраховані з закладу:
· За заявою батьків (законних представників) для отримання освіти в інших дошкільних освітніх установах;
· Після досягнення віку вихованця 7 років;
· За медичними показаннями, що перешкоджає відвідуванню вихованцем установи;
· За невиконання батьками (законними представниками) вихованця умов укладеного з керівником установи договору.
Про відрахування вихованця з установи його батьки (законні представники) повідомляються у письмовій формі за один місяць до дати виключення.
Батьки (законні представники) мають право:
а) захищати законні права та інтереси дітей: для цього необхідно звернутися з письмовою заявою до завідуючого Закладу, який зобов’язаний у встановлений законом строк (протягом одного місяця) дати письмову відповідь.
У разі конфлікту між батьками та педагогічними працівниками з приводу об’єктивності застосування форм і методів виховання наказом завідувача створюється незалежна комісія фахівців, яка дає свій висновок по використовуваних форм і методів виховання;
б) знайомитися з ходом та змістом освітнього процесу;
в) відвідувати дошкільний заклад і розмовляти з педагогічними працівниками;
г) вносити безоплатні та цільові внески для розвитку Закладу;
Батьки (законні представники) зобов’язані
а) нести відповідальність за виховання дітей
б) своєчасно вносити плату за харчування дитини в термін вказаний завідувачемі;
в) своєчасно повідомляти педагогічного працівника або завідувача про відсутність дитини або його хвороби;
г) приводити дитину в заклад здоровим;
д) надавати посильну допомогу в реалізації завдань.
 
 
 

Конвенция "О правах ребенка"

Международный правовой документ, определяющий права детей на образование, пользование достижениями культуры, правом на отдых и досуг, и оказание иных услуг детям государствами-членами ООН.

Конвенция о правах ребёнка является первым и основным международно-правовым документом, в котором права ребенка рассматривались на уровне международного права. Документ состоит из 54 статей, детализирующих индивидуальные права юных граждан в возрасте от рождения до 18 лет на полное развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений. Конвенция о правах ребенка ратифицирована Ватиканом и всеми странами-членами ООН, кроме США и Сомали.

Ознакомиться с полным текстом Конвенции вы можете перейдя по ссылке

 

Перелік урядових і галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства
                                                                                                                                                                      

1. Конституція України

2. Конвенція ООН про права дитини

3. Сімейний Кодекс України

4. Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ “Про освіту”

5. Закон України від 01.06.2000 № 1768-III «Про охорону дитинства»

6. Закон України від 13.05.1999 № 651-ХІV “Про загальну середню освіту”

7. Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ “Про позашкільну освіту”

8. Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ “Про дошкільну освіту”

9. Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

10. Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

11. Закон України від 16.11.2000 №2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

12. Закон України від 13.01.2005 №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

13. Закон України від 02.06.2005 №2623-ІV «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

14. Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист  військовослужбовців і членів їх сімей»

15. Закон України від 22 жовтня 1993 №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

16. Закон України від 15.11.2001 № 2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї»

17. Закон України від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

18. Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

19. Указ Президента України від 30.12.2000 №1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»

20. Указ Президента України від 28.01.2000 №113/2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності»

21. Указ Президента України від 29.03.2001 №221/2001 «Про додаткові заходи щодо  реалізації державної молодіжної політики»

22. Указ Президента України від 23.06.2001 №467/2001 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями»

23. Указ Президента України від 05.05.2004 №506/2004 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення системи здійснення соціальних виплат громадянам»

24. Указ Президента України від 04.05.2007 №376/2007 «Про додаткові заходи щодо захист прав та законних інтересів дітей»

25. Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

26. Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

27. Наказ Міністерства освіти України від 19.06.1996 №216 «Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»

28. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 №34/166/131/88 «Про затвердження Правил опіки та піклування»

29. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України  від 16.01.2004 №5/34/24/11 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»

30. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2002 №762 «Про Концепцію Міністерства освіти і науки України щодо профілактики залучення дітей до незаконних форм праці»

31. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 №631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх»

32. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»

33. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 №763 «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів»

34. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

35. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 16.11.2007 №612 «Про  затвердження Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які  одержують державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 №961 «Про деякі заходи щодо  підтримки здоров'я сім'ї, безпечного материнства і відповідального батьківства»

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 «Про затвердження Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.2007 №244 «Про затвердження Державної програми підтримки сім'ї на період до 2010 року»

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 №1228 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми,  позбавленими батьківського піклування.

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»

42. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 №364-р «Про затвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей»

43. Розпорядження Президента України від 11.06.2007 №119/2007-рп «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків»

Електронна адреса сайту, де розміщені документи: zakon.rada.gov.ua


 

 

Форма входу

Пошук по сайту

Зараз на сайті

На сайті 78 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувачів

873785
Сьогодні
Вчора
За тижд.
Мин. тижд.
За місяць
Мин. місяць
Всі
98
340
858
870489
5342
12226
873785

Ваш IP: 54.92.160.119
Час: 2018-10-16 02:51:29
Счетчик joomla